Zgłaszanie naruszeń (tzw. WHISTLEBLOWING)


Umożliwiamy zgłaszanie naruszeń prawa i regulacji wewnętrznych w poufny i bezpieczny
sposób określony przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z
dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii
(tzw. Dyrektywa o sygnalistach).


Wprowadzony w naszej firmie system zgłoszeń wewnętrznych jest istotnym elementem ładu
korporacyjnego Grupy TZMO. Stanowi też instrument wspierający realizację polityki
społecznej odpowiedzialności biznesu, pomaga w kształtowaniu postaw etycznych i
zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami
i standardami Grupy TZMO.


Jeśli chcesz zgłosić naruszenie to koniecznie zapoznaj się z Regulaminem zgłoszeń
wewnętrznych, w którym znajdziesz odpowiedzi na szczegółowe pytania dot. m.in. zakresu
ochrony osób zgłaszających naruszenie (tzw. sygnalistów), trybu dokonywania i
rozpatrywania zgłoszeń, poufności i bezpieczeństwa, reagowania na zgłoszenia, ochrony
danych osobowych itp.


Jak zgłosić nieprawidłowość?


Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać co najmniej:
a. szczegółowy opis zdarzenia naruszającego prawo, regulacje wewnętrzne lub standardy etyczne;
b. wskazanie spółki Grupy TZMO i w miarę możliwości osoby, której dotyczy zgłoszenie;
c. wskazanie miejsca, w którym doszło do naruszenia;
d. wskazanie sposobu, w jaki zgłaszający dowiedział się o naruszeniu;
e. dane osobowe zgłaszającego, chyba że zgłaszający dokonuje zgłoszenia anonimowo.


Zgłoszenie wewnętrzne powinno być przekazane na piśmie, z wykorzystaniem jednej z
następujących form komunikacji elektronicznej lub drogą pocztową:

a. wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego za pośrednictwem specjalnie
opracowanej i zabezpieczonej aplikacji dla osób zgłaszających naruszenie dostępnej na
stronie internetowej:  www.tzmo-global.com/naruszenia
a. przesłanie wiadomości pocztą e-mail na adres: naruszenia.plastica@tzmo-global.com
b. drogą pocztową, w kopercie z dopiskiem “ZGŁOSZENIE NARUSZENIA”, na adres:
Plastica sp. z o.o., Frydrychowo 55, 87-410 Kowalewo Pomorskie

Zmień język: pl en de ru
Ta strona wykorzystuje pliki cookies (pot.:ciasteczka)

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając ze strony internetowej Plastica wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości naszych serwisów. Dowiedz sie więcej na temat polityki cookies »

zamknij

Polimery

Plastica Sp. z o.o. wspiera akcję społeczną POLIMERY PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI, POTRZEBNE LUDZIOM

 

Niewiele jest spraw, co do których Polacy są zgodni. Jedną z nich jest fatalny publiczny wizerunek tworzyw sztucznych. Przemysł tworzyw stał się dyżurnym „chłopcem do bicia” w Polsce i UE, jest obwiniany za wszelkie błędy i wypaczenia naszej cywilizacji. Czas na podjęcie działań, które w rozsądnej perspektywie pozwolą zmienić negatywne społeczne nastawienie wobec tworzyw.

 

Przede wszystkim najwyższy czas na wyrugowanie z przestrzeni publicznej koszmarka językowego „tworzywa sztuczne”. Ten termin natychmiast odrzuca każdego normalnego człowieka, jego ocieplenie i zmiana wizerunku na pozytywny wydaje się niemożliwa, albowiem nic co „sztuczne” nie może być przyjazne człowiekowi. Dlatego proponujemy zastąpienie koszmarka językowego terminem „tworzywa polimerowe”, a szerzej POLIMERY. Nazwa POLIMERY oddaje istotę rzeczy i nie jest obciążona negatywnymi asocjacjami i skojarzeniami wytworzonymi wokół koszmarka językowego. Jest nawet sympatyczna i, jak widać po logo akcji, da się za jej pomocą komunikować treści mające odzwierciedlenie w rzeczywistości.

 

Pamiętajmy, że jak mówi Pismo, na początku było Słowo. Język ma kluczowe znaczeniu w międzyludzkiej komunikacji i tworzeniu korzystnego lub negatywnego wizerunku. Krótko mówiąc: język tworzy rzeczywistość.

 

Celem akcji jest rozpropagowanie terminu POLIMERY, który w niedalekiej przyszłości powinien zastąpić koszmarek językowy. Przemysł polimerowy musi się zacząć w końcu bronić. Polimery są niezbywalnym elementem naszej cywilizacji i tylko od człowieka, od nas samych zależy, jak będą nam służyć.

 

Wprowadzenie terminu POLIMERY do dyskursu publicznego pozwoli rozpocząć wiele pozytywnych działań wizerunkowych we współpracy z mediami i organizacjami społecznymi.

 

Zmiana wizerunku branży powinna ożywczo wpłynąć na sam biznes. Zejście z linii strzału ekologów, mediów, polityków, innych grup opiniotwórczych, powinno przynieść mierzalne biznesowe efekty. Taki stan rzeczy na pewno zostanie zauważony przez inwestorów zagranicznych. Wreszcie, może to być sygnał do konsolidacji przemysłu polimerowego, co zaowocuje wzrostem siły i znaczenia tej branży w całej gospodarce.